Choď na obsah Choď na menu
 


Táraniny Štatistického úradu SR

20. 9. 2010

Táraniny Štatistického úradu SR a ich predsedníčky Ľudmily Benkovičovej

Na tlačovke o výsledku referenda tárala Ľudmila Benkovičová o dvoch obciach v okrese Sabinov (volebný obvod Prešov), ktoré mali mať údajne takmer 99 % účasť na referende.

Už vo večerných televíznych správach takúto vysokú účasť dementovali priamo občania obce. Kým starostka menšej obce Ratvaj vedela presne, že mali len 15 hlasujúcich občanov, starosta obce Uzovce zatiaľ len odhadoval, že u nich mohlo byť toľko hlasujúcich, ako je slovenský priemer, preto vraj 25 %.

Čo sa (asi stalo) v Ratvaji a v Uzovciach alebo na ceste do Prešova v skutočnosti?

V obci Ratvaj bolo zapísaných 96 oprávnených občanov. Údajne vydali 95 lístkov. Z nich bolo odovzdaných 15, v obci Uzovce (stredy obcí Ratvaj a Uzovce sú od seba vzdialené vzdušnou čiarou 3 km) bolo zapísaných 406 ľudí, z nich mali vydať hlasovacie lístky 400 ľuďom, ale z urny ich vybrali len 109 (odovzdané lístky). V oboch obciach boli všetky odovzdané lístky aj platné.

Celoslovenský percentuálny podiel odovzdaných lístkov k vydaným lístkom vychádza: 99,91%

V obvode Prešov sťahujú tieto dve maličké obce výsledok na 99,09%

Žiadny iný obvod na Slovensku nemá tento pomer nižší než 99,8%

V obvodoch Bardejov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník je pomer 100,00000, to znamená, že počet vydaných lístkov sa rovnal počtu odovzdaných lístkov. Je úžasne zaujímavé, že takýto úspech nezaznamenali žiadne iné obvody na Slovensku, len tieto štyri štyri obvody toho istého Prešovského kraja. To vzbudzuje skôr podozrenie. Kontrola toho, ako sa mohli chybne zapísať údaje o počte odovzdaných lístkov v dvoch susedných obciach je veľmi jednoduchá. Zoznamy na hlasovanie by mali byť zapečatené a v úschove v obci. Keďže však tieto sa spravidla PROTIZÁKONNE odovzdávajú v sídle obvodu (najmä ak ide o mestské okrsky), je možné, že v tejto chvíli budú ešte v Prešove. Po jednom exemplári zápisnice sú na Obvodnom úrade v Prešove. Ale tam budú len tie isté čísla, aké sú zverejnené na stránke ŠÚ SR. V zoznamoch na hlasovanie, s ktorými sa pracuje počas celého referendového dňa nezávisle od seba spravidla dvomi členmi komisie by mali byť všetci občania, ktorým boli vydané hlasovacie lístky ZAFAJKOVANÍ. Určite to bude len počet v Ratvaji 15 a v Uzovciach 109 alebo o 1-2 vyšší.

Ako sa mohla táto chyba stať?

Nechápem. Napadá ma jedna možnosť. Volebná komisia dostáva vytlačené hlasovacie zoznamy a v nich môžu byť perom preškrtnutí ešte na obecnom úrade tí občania, ktorí si vybavili hlasovacie preukazy, alebo tí, ktorí sa v krátkom čase po vytlačení zoznamu pred referendom odsťahovali alebo zomreli. Takže prvé číslo vyplnili nesprávne a druhé číslo, ktoré je v stĺpci pre počet vydaných lístkov tiež nesprávne, tam len uviedli počet oprávnených občanov na hlasovanie po úprave. Počet vydaných hlasovacích lístkov vlastne vôbec neuviedli. V Prešove potom zapísali do PC už len to, čo bolo v zápisnici, ŠÚ SR formálne chybu nespravil, TO, ŽE VŠAK NEPRIŠLI NA CHYBU (disproporciu medzi počtom vydaných a odovzdaných lístkov), keď to dali predsedníčke Štatistického úradu SR, členke Ústrednej komisie pre referendum prečítať na tlačovke SVEDČÍ O ICH ÚBOHEJ ÚROVNI, ROVNAKO AKO O ÚBOHEJ ÚROVNI predsedníčky ŠÚ SR Ľ. BENKOVIČOVEJ.

Každého štatistika predsa musí trknúť každý exces. A v prípade týchto dvoch obcí ide súčasne o dve veličiny extrémne rozlišné od celej vzorky viac ako 5 tisíc okrskov. Nejde len o takmer 100 % údajnú účasť, ale ide aj o ich nenormálne vysoký podiel hlasujúcich, ktorí si mali prevziať lístky, ale nehodili ich do urny (Ratvaj: 84,27 %, Uzovce: 72,75, kým celoslovenský priemer je 0,09 %).

Situácia naznačuje, že aj v prípade týchto obcí bol pravdepodobne porušený zákon. Buď obe zápisnice robila tá istá osoba, alebo ich robili spolu (Mohli však len telefonicky konzultovať, čo by bol lepší prípad). Buď jeden predseda okrsku zobral bianco podpísané zápisnice a išiel za druhým alebo obaja si to dali bianco podpísať, AKO JE ÚPLNE BEŽNÉ PORUŠOVANIE ZÁKONA a frčali spolu na zadnom sedadle do Prešova a zápisnice vypisovali a možno aj hlasovacie lístky spočítavali počas cesty.)

kn

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Matematická perlička

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 23. 9. 2010 11:54)

V každých voľbách sa stáva, že niektorí voliči si vyzdvihnú hlasovací lístok, prípadne aj obálku, ale do urny vhodia len prázdnu obálku alebo nič. Pri referende obálky neboli, možno niektorí vhodili do hlasovacej schránky len preložený čistý alebo iný nepatričný hárok papiera alebo nič. Komisia nemá žiadnu kompetenciu občana zastaviť, upozorniť ho, že do urny nič nevhodil, či dokonca žiadať nápravu.

Z tohtoročných oficiálnych, stále ešte neopravených výsledkov referenda () si môžeme spočítať, že percentuálny podiel občanov, ktorí neodovzdali prevzané hlasovacie lístky je 0,09.

Keď však počítame s výsledkami, po oprave nesprávne uvedených počtov vydaných hlasovacích lístkov v obciach Ratvaj a Uzovce, vychádza nám 0,05.

Je, pre laikov takmer neuveriteľné, že nesprávne uvedené výsledky v dvoch tak malých obciach (96, resp. 406 voličov) môžu celoslovenský priemer zvrátiť v jednom ukazovateli takmer o 50%!

Benkovičová

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 22. 9. 2010 6:35)

Prezidentské voľby 2009

Nižná Písaná a Vápeník: http://tvnoviny.sk/spravy/domace/video-nie-je-100-ako-100-percent.html

ÚVK preverí obce Vápeník a Nižná Písaná http://tvnoviny.sk/spravy/domace/uvk-preveri-obce-vapenik-a-nizna-pisana.html

Volám sa Milan Hlaváč, mám trvalý pobyt vo Vápeník č. 29, už nejaký čas som v zahraničí, a voliť som určite nebol. Pridávam svoj kontakt: milan.hlavac@post.sk

Aj v obci Brdárka vypísali rovnako zle zápisnicu, ale o nich sa v novinách nepísalo. Je to to isté, čo Ratvaj a Uzovce referendum 2010 – veľký rozdiel medzi počtom vydaných obálok a odovzdaných hlasov

Konfucius povedal: “Normálny človek sa učí zo svojich chýb, múdry sa učí z chýb iných, hlupák sa nepoučí ani z vlastných chýb

Sociologička PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc. je teda neskutočne HLÚPA osoba. Naviac, jej nepriznanie si chyby je nielen detinské, trápne, ale aj vrcholne amorálne!

Bola menovaná do funkcie premiérom Ficom, nahradila matematika RNDr. Macha, nominanta KDH. JE NAJVYŠŠÍ ČAS tú hlúpu babu bez schopnosti logického, matematického myslenia, nanajvýš potrebného na jej poste a bez akejkoľvek schopnosti sebareflexie, aj keby nespáchala vo voľbách do VÚC to, že naviedla podobne hlúpu vedúcu Odboru volieb a referenda na Ministerstve vnútra súdružku Líviu Škultétyovú, ktorá je už prastarým inventárom na ministerstve ešte z bývalého režimu a zmanipulovali ústrednú volebnú komisiu, aby im odobrili porušenie zákona. Tí ani nevedeli, ako sa to dostalo do zápisnice. A v parlamentných voľbách nekonečne hlúpa Benkovičová UKRADLA všetky zápisnice obvodných volebných komisii a nedovolila nikdy nahliadnuť do nich členom ústrednej volebnej komisie. Priitom podľa zákona, ona by mala len plniť príkazy ústrednej volebnej komisie.

Len, či toho bude Radičová, tiež sociologička schopná. Možno boli v minulosti aj v tej istej straníckej (komunistickej) skupine. Radičová ako kandidátka KSS a nižšia funkcionárka Socialistického zväzu mládeže.

Nič nového pod Slnkom

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 22. 9. 2010 6:34)

Tá istá hlúpa baba Benkovičová informovala po 1. kole prezidentských volieb o šiestich obciach so 100% účasťou, z toho v troch išlo o rovnako chybné vyplnenie zápisnice. Z dvoch obcí sa aj médiám prihlásili občania, ktorí voliť neboli. Vtedajší predseda Ústrednej volebnej komisie dal len preveriť situáciu predsedovi obvodnej volebnej komisie vo Svidníku. Ten však len konštatoval, že "nepochybili." Rovnako ako dnes Štatistický úrad. Že iba opísali to, čo bolo v zápisnici (!)
Ani jedna z tých troch obcí si potom v druhom kole o dva týždeň už svoje "úspechy" nezopakovali.

Záhada takmer vyriešená

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 20. 9. 2010 11:32)

Telefonoval som so starostkou obce Ratvaj, starostom obce Uzovce a s viacerými členmi okrskových komisií týchto obcí. Spoločne sme situáciu zrekonštruovali asi takto:

1. Voiličské zoznamy sú v oboch obciach v poriadku. Zakrúžkovaní sú len tí občania, ktorým skutočne hlasosvacie lístky vydané boli.
2. Chybu uro4. bili, pravdepodobne nezávisle od seba pri písaní zápisnice v oboch susedných obciach
3. V obci Uzovce sa priznali, že sa boli radiť v obci Hubošovce za pánom J. K. a ten im poradil, aby ten druhý stlpec (riadok) vyplnili, tak ako vyplnili. Do prvého stĺpca (riadka) neuviedli počet oprávnených voličov, ale počet voličov, ktorí boli uvedení v tzv. stálom zozname voličov, ku ktorým pripočítali číslo 1 za jedného voliča s hlasovacím preukazom. Do druhého sĺpca zase uviedli počet voličov zo stáleho zoznamu, od ktorých odpočítali 5 nesvojprávnych osôb.
4. V obci Ratvaj zase uviedli pre prvý stĺpec počet všetkých oprávnených voličov v stálom zozname vrátane nesvojprávnej + 1 s hlasovacím preukazom. Do druhého stĺpca uviedli len počet zapísaný v stálom zozname voličov. Na počet voličov, ktorým vydali hlasovacie lístky im potom nezostal riadok (stlpec), takže ten neuviedli nikde. Údajne sa neboli radiť v susedných Huboššovciach, ani nikde inde a ani nikam netelefonpvali, ako to majú vyplniť.

Možno ich nezrozumiteľne inštruovali na školení v Prešove, kde boli spoločne aj Ratvaj aj Uzovce.

Chyba je aj v tlačivách MInisterstva vnútra. Keby boli tri riadky naviac, ktoré by sa však do počítača zapisovať nemuseli, k takýmto omylom by vôbec nedošlo!