Choď na obsah Choď na menu
 


Reakcie politikov, právnikov a iných občanov

23. 8. 2010

Z NÁSTENKY IGORA MATOVIĆA:

 

Igor Matovič, vložené 6.8. a 7. 8. 2010, „obyčajný človek“ výzvu vymazal. Napísal som mu

Karol Nagy: „Môžeš mi Igor vysvetliť, prečo mažeš "Výzvu všetkým poslancom"? Alebo máš na mazanie "lidi"? Prečo sa bojíš, že sa k výzve pripoja aj Tvoji FB priatelia? Richard Sulík sa zatiaľ k cenzúre neznížil, dokonca sa pokúsil, hoci veľmi chabo hájiť ústavnosť referenda Váš tajomník poslaneckého klubu bakalár práva Pavol Szabo...... Zatiaľ nik z poslancov, ministrov, ani adminov rôznych skupín a stránok na FB sa k cenzúre tejto výzvy neznížil. Pritom, nik dosiaľ nedokázal a prakticky sa ani nepokúsil vecne obhajovať ústavnosť referenda.

Používateľovi Blanka Zanvitová sa to páči.

Blanka Zanvitová: „Tak to je nehoraznosť...“

Pavol Szabo, tajomník Klubu poslancov SaS: pán Nagy, ja by som s Vami aj diskutoval, ale Vaše argumenty typu "trápne" a "chabo" a cielená propagácia Vašej novej mimovládky ma od toho tak trošku odrádza. Už magister, no  tak isto nie som toho názoru, že škola je dnes zárukou niečoho.

Pán... Nagy vyrazte do ulíc a vykonávajte tie petície, ktoré ste tu spomínali, že už organizujete piaty rok. Zatiaľ Vás nikto nevidel, iba Vaše komentáre po profiloch na facebooku.

Používateľovi Blanka Zanvitová sa to páči.

Karol Nagy: Pán Szabo, ospravedlňujem sa teda za výraz "trápne." Použil som ho na to, keď Vy ste namiesto spochybňovania môjho názoru, že referendová otázka týkajúca sa volieb, netýka sa napr. priamo volebného práva a pod. ste mi vytýkali:

"jedinú proti...ústavnosť tu deklarujete Vy a nevidím žiadnu oporu vo Vašom argumente v rozhodnutí Slovenského Ústavného súdu, prípadne Ústavného súdu inej krajiny kontinentálneho práva - ktoré su rovnako vysoko rešpektované..., alebo odbornými názormi ústavných právnikov."

Tak to rozmením:

"jedinú protiústavnosť tu deklarujete Vy..."

Niekto vždy musí byť prvý, nemyslíte? Ak to deklaroval v skorších diskusiách aj niekto iný, rád ho uvediem. V diskusiách o voľbách cez internet, napr. aj o Estónsku, kde s tým majú problém sa často spomínala možnosť kontroly voličov, rodinných príslušníkov, problém kupovania hlasov, k čomu by hlasovanie cez internet jedinečne pomáhalo. Až nedávno ma však napadlo spojiť to s čl. 93 ústavy s prihliadnutím na čl. 30, ktorý zabezpečuje tajnosť hlasovanie. To nemôže zákon nižšej právnej sily zrušiť, ani zmierniť! Z tohto hľadiska je protiústavné aj hlasovanie poštou (Našťastie sa pre komplikovanosť príliš nerozšírilo). A to aj keď zákon o voľbách do NR SR nevznikol referendovou iniciatívou.

"nevidím žiadnu oporu vo Vašom argumente v rozhodnutí Slovenského Ústavného súdu,... "

Veď mne ide práve o to, aby poslanci príslušnú žiadosť o rozhodnutie na ÚS SR podali! Bola by to čistá analógia toho, čo podala skupina 35 poslancov v r. 1997, namiesto odvolávky na čl. 72 by sa odvolávali na oveľa jasnejší a nespochybniteľnejší čl. 93. Mohli by v krátkej dobe rozhodnúť. Povedzte mi, ako sa môžem odvolávať na nejaké rozhodnutie ÚS, keď s najvyššou pravdepodobnosťou také neexistuje?

Rovnaká otázka k Vašej časti vety:

"prípadne Ústavného súdu inej krajiny kontinentálneho práva ktoré su rovnako vysoko rešpektované..., "

Tým skôr také rozhodnutie nebude existovať, keďže v EU (s krátkym "U") pravdepodobne majú referendovú iniciatívu občania len v Švajčiarsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Poľsku.

Prinajmenej podľa zrovnávacej štúdie č. 1.178 Parlamentu Českej republiky, Kancelárie poslaneckého snemu a Parlamentného inštititútu (ČR) od Petry Bartákovej: Referenda ve vybraných zemích sa referendum môže konať na základe petície občanov len v Taliansku, ale len o zrušení platných zákonov alebo o potvrdení zmeny ústavy. Vo Fínsku, Írsku, Dánsku, Švédsku, Francúzsku, Rakúsku, Veľkej Británii a pravdepodobne aj vo väčšine, ak nie vo všetkých ostatných európskych štátoch, ktorými sa uvedená štúdia nezaoberá sa referendum vôbec konať nemôže na základe petície občanov. Každý štát má aj rôzne prekážky na konanie referenda, aj keď ho vyhlasuje parlament alebo prezident (napr. F). Pochybujem, že by niekde niekedy nejaký ústavný súd riešil analogický prípad a súčasne, že v tom štáte je rovnaké znenie ústavy v rozhiodujúcom bode o tajnosti hlasovania.

S ústavnými právnikmi? No, skúste. Koľko tisíc € od Vás budú pýtať za jedinú vetu, ktorú zabalia do desiatok strán balastu? Ak sa nemýlim, bol to prezident Schuster, ktorý sa niekedy odvolával na zbor právnych poradcov. Žiaľ, nikdy z nich nikoho nemenoval. Pred voľbami do VÚC riaditeľka ŠU SR povedala na tlačovke, že ústredná volebná komisia rozhodne, či budú môcť informovať o priebežných celoslovenských výsledkoch po zarátaní prvých okrskov aj pred podpisom zápisnice ÚVK. Pri žiadnych iných piatich hlasovaniach taká blbosť v zákone nie je, ale pri zákone o voľbách do VÚC je jasné ustanovenie, že výsledky je možné zverejniť až po podpise zápisnice. V každom prípade, ÚVK nemá žiadnu právomoc výkladu zákona a tobôž nie poskytovani výnimky z neho. Hoci to bolo na tlačovke a aj v médiách, nikoho to netrklo. Benkovičová ako povedala, tak si aj dala zverejnovanie celoslovenských priebežných výsledkov potvrdiť komisiu. Tej však nepovedala nič o jej probléme so záíkonom. Takže o dva dni, nik z komisie, komu som sa dovolal, anui Vaša menežérka Kiššová nevedela, na čom sa vlastne uzniesli. Aspoň som vtedy dosiahol, že odvtedy už všetky uznesenia UVK sa davaju na web. Po voľbach som oslovil asi 200 právnikov, z toho do 50 ústavných. jeden mi chcel poslať predfaktúru, niektorí, hoci som to neposielal na adresu žiadnej inštitúce, ale na ich osobné maily mi odpísali, že ich organizácia NEMÔŽE zaujímať právne stanoviská k výkladu zákonov. jediný, ktorý mi odpovedal a podporil môj názor bol 80 ročný Dušan Nikodým zo SAV... Aj to, keby bol vedel, že sme v spore s vládou, možno by neodpovedal vôbec.

Našu výzvu zatiaľ podporilo 14 občanov. Nejde však o kvantitu, ale o kvalitu. Podstatné je, že sa naše upozornenie na protiústavnosť referenda dosiaľ ani len nepokúsil nikto vyvrátiť. Je predsa úplne zjavné, že ústava nedovoľuje konať referendum o volebnom práve, nieto ešte o jeho obmedzení.

 

Takomník poslaneckého klubu SaS sa už nezmohol reagovať a Igor Matovič tieto komentáre vymazal.

 

Na Kanikovej nastenke:

 

Andrej Nosko, bývalý zamestnanec Európskej komisie v Bruseli: Pri vsetkej ucte, ale ta stranka (argumenty na nej) je nejako nedomyslena.

 Argument, totiz, ze Referendum je protiustavne pretoze by svojim dosledkom vyzadovalo zmenu vykonavacieho predpisu (zakona o volbach) nie je ani spravny ani udrazate...lny. Mozeme hovorit o tom, ako zabezpecit aby vsetci (aj ti co nemaju internet) mohli ist hlasovat, mozeme tiez hovorit ako zarucit bezpecnost, integritu a anonymitu hlasovania, ale Vas argument o neustavnosti jednoducho nechapem. [Nemam vyhraneny nazor na tuto referendovu otazku]

Karol Nagy: Nechápem, z čoho vyvodzujete, že podľa mňa "Referendum je protiustavne pretoze by svojim dosledkom vyzadovalo zmenu vykonavacieho predpisu (zakona o volbach)." Nič takého v článku nie je naznačené. Ale ste mi potvrdili dávnejší poznatok, že... článok treba vážnejšie prepracovať.

Podľa Ústavy SR, čl. 93, ods. 3 predmetom referenda nemôžu byť základné práva. Volebné právo je základným politickým právom podľa čl. 30 ústavy. Takže otázka znie iba: Je predmetom referendovej otázky volebné právo? Ak áno, priamo alebo len nepriamo? Podľa môjho názoru, predmetom referenda nie je len akási technika volieb, ale priamo samotné volebné právo.

Len druhotnou otázkou je, či by vôbec hlasovanie cez internet bolo možné upraviť tak, odhliadnuc aj od referenda a jeho ústavných rámcov, aby bolo v súlade s ústavou. Ako som popísal podrobnejšie v článku, hlasovaním cez internet nie je možné dostatočne zabezpečiť TAJNOSŤ HLASOVANIA. Opakujem, jednoducho preto, že volič sa vymyká akejkoľvek objektívnej kontrole, ktorá tajnosť hlasovania, či ako píšete integritu, zabezpečuje. O tej by bolo možné diskutovať len vo vzťahu k spracovateľom hlasovania, ale nie je možné ju zabezpečiť vo vzťahu k tretím osobám. Z tohto hľadiska by bolo hlasovanie cez internet, akokoľvek by ho volebný zákon upravoval v rozpore s čl. 30, ods. 3, ktorý zaručuje tajné hlasovanie, protiústavné. Z rovnakého princípu, ako je protiústavný aj stávajúci zákon o voľbách do NR SR, ktorý umožňuje hlasovanie poštou (Kde si rovnako môže tretia osoba vynucovať kontrolu nad spôsobom hlasovania).

Žiadne úpravy volebného práva nemožno z dôvodu kontroverzného, veľmi širokého a ešte širšie aplikovateľného čl. 93, ods. 3 realizovať cestou referenda. Na iných miestach diskutované napr. zníženie veku pre volebné právo by bolo možné realizovať obyčajným zákonom, ústva o veku voličov nehovorí nič priamo a ani nepriamo. Hlasovanie cez internet však nemožno zaviesť bez porušenia alebo zmeny ústavy ani zákonom prerokovaným a schváleným len v parlamente.Zobraziť viac Približne pred hodinou · Páči sa mi toNepáči sa mi to ·

A ešte niečo: Píšete, že: "Mozeme hovorit o tom, ako zabezpecit aby vsetci (aj ti co nemaju internet) mohli ist hlasovat, ..."

To by snáď ani nenapadlo nikoho nikoho iného, aby hlasovanie cez internet malo byť výlučným spôsobom. Návrh v refe...rende (5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?) hovorí len o "možnosti," teda by sa volilo aj klasicky, aj cez internet. Navrhovateľom v tomto prípade zjavne nejde o ušetrenie prostriedkov, ale o získanie väčšieho počtu voličov, najmä zo zahraničia.

Používateľovi Andrej Nosko sa to páči.

Andrej Nosko: No vidite, podla mna uprava technickeho vykonania prava (to ci sa bude robit na ruzovom papiery, alebo fixkou alebo ciernym perom, postou alebo cez internet) nie je otazkou o samotnom prave.

Co sa technickej otazky zabezpecenia tajnosti tyk...a, je to otazka technickeho a architektonickeho navrhu samotneho informacneho systemu. Avsak podla mna tu klopete na nespravne dvere. Pretoze technicky to ide zabezpecit. Totiz problem, na ktory poukazujete, nie je vyriesitelny ani dnes. Ani dnes mi nikto nemoze zakazat (ci dokazat) ci si moj volebny listok po uprave neodfotim a nezverejnim na mojom blogu. Alebo si ho pred vlozenim do obalky doma (kedze volim postou) nenaskenujem. Ale to je uz sukromna volba volica ci niekomu dovoli sediet vedla jeho pocitaca ked voli.

Rovnako nezdielam Vas nazor o neustavnosti hlasovania postou. Ak ste presvedceny o tom ze toto hlasovanie (koncepcne ekvivalentne hlasovaniu cez internet) preco nebrojite za podanie na ustavny sud?

Karol Nagy: Áno, aj dnes sú možné techniky kontroly voličov. Nielen ten, ktorý uvádzate (Mimochodom, rád by som vedel, ako dokážete, že ten Vami ofotený volebný lístok, aj keby ste k nemu priložili napr. svoj občiansky nie je kópiou volebného lístku a ...tiež to, že je tým volebným lístkom, ktorý ste vhodili do urny, či aspoň to, že ste vôbec nejaký lístok do obálky dali?). Ale hlasovanie cez internet všetko nesmierne uľahčuje; Za celú rozvetvenú rodinu môže voliť patriarchálny otec alebo matriarchálna matka, za celú cigánsku osadu miestny úžerník, či komunitný pracovník, ktokoľvek iný.

Opakujem ale, to všetko sú druhotné až ničotné otázky pre posúdenie ústavnosti alebo neústavnosti referenda vo vzťahu k čl. 93.

Odpovedzte si, prosím na otázku: Je predmetom referenda v piatej otázke volebné právo alebo nie?

Pokiaľ ide o hlasovanie poštou, verím, že po rokoch dôjde po tohtoročných komunálnych voľbách k dlho ohlasovanému zjednoteniu volebných zákonov do tzv. volebného kódexu pre 5 rôznych volieb + referendum. A že tam hlasovanie poštou nebude, ale budú vytvárené volebné miestnosti v zahraničí, stabilné aj mobilné (mikrobusy, ktoré sa zastavia ako pojazdné predajne, knižnice v desiatkach miest a obcí).Zobraziť viac Pred 59 minútami · Páči sa mi toNepáči sa mi to ·

Ešte ma niečo napadlo: Keby nám išlo o čo najvyššiu tajnosť hlasovania aj zabezpečenia integrity rozhodovania každého voliča, o čo by nám malo ísť všetkým, ale je to asi tiež trochu mimo témy, mali by sme byť za zavedenie tzv. hlasovacích s...trojov, známych v Nemecku, ale aj v Indii, Brazílii. Tie sú vo volebných miestnostiach, volič nepotrebuje hlasovacie lístky, teda ani nemôže po hlasovaní nikomu dokazovať, koho nevolil, ako sa dosť bežne domáhajú takejto kontroly voličov u nás kde - kto, aj Sulíkove bývalé xeroxovne poskytujúce zľavu na nepoužité hlasovacie lístky. V prípade zavedenia týchto strojov, by skutočne išlo len o techniku, úkon hlasovania cez tieto stroje by neznižoval potrebu zachiovania tajnosti hlasovania podľa ústavy, ale ju zvyšoval. Bral by som teda z istého pohľadu aj prirovnanie "ci sa bude robit na ruzovom papiery, alebo fixkou alebo ciernym perom, ..."

Ale aj tak by bolo predmetom referendovej otazky a teda aj odpovede hlasujúceho volebné právo v zmene jeho kvality. A to ústava, aj keď s ňou nemusíme súhlasiť nedovoľuje.

Pokiaľ ide o kritiku ústavy, ešte absurdnejšie, na prvý pohľad znie, že vylučuje z možnosti konať referendum o základnom ľudskom práve nielen vtedy, keby išlo o jeho obmedzenie (napr. obmedzenie práva na život znovuzavedením trestu smrti), ale aj keď ide o jeho rozšírenie (napr. sprísnenie podmienok pre potrat). Tu by však zástanci ústavného ustanovenia mohli povedať, že nebyť tohto, referendom by sa síce zvýšilo nejaké základné ľudské právo, ale keďže návrhy prijaté v referende možno zrušiť alebo zmeniť až po troch rokoch, referendum by mohlo na túto dobu zablokovať inú, ešte progresívnejšiu zmenu v prospech občana, ktorú by chceli vykonať poslanci NR SR.

Andrej Nosko: Karol, cela ta Vasa iniciativa je pre mna zaujimava (iba) v jednom bode, Ustavny sud bude (ak sa Vam podari ho k tomu primat) musiet rozhodnut ci je uprava sposobu vykonavania prava otazkou o prave samotnom. A o tomto mozu rozhodnut iba damy a pani v Kosiciach...

Drzim palce!

13 augusta, 10:38#

Karol Nagy: S tým nemôžem nesúhlasiť. Dodávam len, aj keby bola len mizivá šanca, že väčšina sudcov ÚS SR rozhodne tak, ako si praje väčšina občanov SR, malo by byť "psou povinnosťou každého, kto návrh do KE podať môže, aby ho podal.

Ešte, čo som dnes vygooglil: "Plány na zavedenie internetového hlasovania boli práve zrušené vo Veľkej Británii. Ako dôvody sa uvádzajú obavy, že nie je možné zaistiť bezpečnosť a TAJNOSŤ VOLIEB."

 

Jozef Viskupič, Obyčajní ľudia, člen Klubu poslancov SaS
03:48Jozef

ale neviem, ci po vypisani referendaexistuje revers ... myslim, ze nie ...

03:49Ja

Ano, tak tvrdi Radička, ale myli sa:
Precedens je z r. 1997, kedy ÚS AKCEPTOVAL podanie 35 poslancov.

03:50Jozef

na referendum?

03:50Ja

Kedže po naslednej novele bol vloženy čl. 125b, zda sa, že pravo ma len prezident, ale.:

V r. 1997 sa odvolali na čl. 128 s tým, že je "vec sporná"

Namietali, že prezident M. Kovíč si zle vyložil ústavu a oni maju iný názor.

Ak chceš, za dve minuty Ti najdem link na prislušny nalez ústavneho sudu.

03:53Ja

Takže v tomto pripade by poslanci akože museli tvrdiť, že Gašparopvič si zle vyložil ústavu, čl. 93, ods. 3...

Poslanci, alebo by poslužil aj Harabin, Trnka, ...

03:55Ja

Možno by ÚS SR potvrdil Procházku, možno nie... Nechcem tipovať.

A opozicia by to musela mať za psiu povinnosť! :-):-)

03:56Jozef

nie ...podanie by bolo vo veci zlejkoncepcie otazky ... vzhladom na zasah do koncepcie tajnosti hlasovania ako zakladneho prava a slobody ...

03:57Ja

Ombudsman by možno mohol vstúpiť za občana, ale až ex post.

03:58Jozef

a teda posudenia, ci nezasahuje ... ak by zasahoval, tak referendum zrusia ..ak nie bude v termine komunalok ..lebo nasledne ho nemusi vyhlasit gastpar ale narodna roda

rada

moze priamo ... v zmysle dotknutia sa tvojich prav

ustavnych prav

idem uz spat ...

premyslime to

04:00Ja

Simko dával na ÚS SR, ale až po akože zmarenom referende, ja tiež v r. 1997, ale vec neprevzali, inemu občanovi bvratili, ale až po voľbach.

04:01Jozef

ale ty by si napadal prezidentov akt vypisania ... neustavneho refernda

04:01Ja

Tak sa mi prosim Ťa ozvi, ak budeš môcť čím skor... Som stale na nete, tel.: 048/414 70 36, 0910/ 101 179.

Dobrú noc.

04:01Jozef

lebo na zaklade vseobecnej znalosti internet porusuje princip tajnej volby

04:02Ja

Inak to asi nejde, len napadať prezidenta, to vadi niektorym smerakom.

04:02Jozef

cisla mi posli do spravy ... ked mozes ... dik

no nemozes mapadnut referendovu komisiu

ona len zbierala podpisy

mozes napadnut to, ze prezident nedal overit ustavnost otazok ... a vypisal ... tak zavazny akt je vypisanie neustavneho refernda

a to ombudsman moze ... lebo riziko neustavnosti nesies aj ty ako obcan

04:04Ja

Samozrejme. Myslel si petičný vybor, že? Komisia bude až zajtra, teda nominovana bola 6. augusta, zajtra ma mať voľbu predsedu, bv vlastne dnes.

04:04Jozef

ja mozem skusit namota 30 poslancov

ano peticny vybor...

04:05Jozef

my mame 79 ---

nepar

a co okres to poslanec ...

04:07Jozef

ratal som komplet modrych a niektorych zo SaS

 

Ďalší politici – cenzori:

 

Andrej Kopták, vložené 12. 8., 22:30, k 14. 8. – vymazané, 14. 8., 9:40 vložené opäť - vymazané

Daniel Lipšic, vložené 9. 8. o 19:00, k výzve sa pripojili traja priatelia ministra vnútra: Beata Kollarova, katolíčka, Patrik Zivojinov, Vladimír Kopunec, Trenčín, SDKÚ, kresťan katolík, cadice@szm.sk (ako prvý zo signatárov, ktorý sa hlási k vládnej pravici), Daniel Lipšic výzvu vymazal 10. 8. o 15:00

Erik Jesenko, kandidát SaS do NR SR, vložené 11. 8., 11:30, k 14. 8. vymazané

Ľubomír Elmaso Malák, kandidát SF do EP, volič ĽS NS do NR SR, 12. 8., 16:00, k 14. 8. vymazané

Milan Kналим Kozicky, právnik, kandidát SaS do NR SR, aj do VÚC Nitra, vložené 9. 8., 1:30, k 10. 8. 2010, 20:00 bol príspevok vymazaný

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.