Choď na obsah Choď na menu
 


Kto môže namietať ústavnosť referende vyhláseného prezidentom?

13. 9. 2010

Podľa Uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) č. 25 z r. 1997 právo na návrh na rozhodnutie ústavným súdom, že prezident vyhlásil referendum v rozpore s ústavou Vláda SR nemá. Preto, že „nemá Ústavou SR ani iným zákonom ustanovené povinnosti na zabezpečenie vyhláseného referenda.“

Existuje teda vôbec niekto, nejaký orgán, ktorý by túto kompetenciu mal? Spomenuté uznesenie uvádza na str. 23 a 24:

a) orgány pre organizovanie referenda a zisťovanie jeho výsledkov. Sú nimi:

- Ústredná komisia pre referendum

- obvodné komisie pre referendum

- okrskové komisie pre referendum

b) štátne orgány, ktoré sa podieľajú na zabezpečení taxatívne určených úloh vyhláseného referenda v zmysle zákona o spôsobe vykonania referenda:

- Ministerstvo vnútra SR

- Slovenský štatistický úrad

Žiadny z uvedených orgánov však nie je vymenovaný v čl. 130 ústavy medzi orgánmi legitimovanými podať návrh ÚS SR na výklad ústavy podľa čl. 128.

V hore uvedenom uznesení sa píše: „Vláda SR nemá ústavou ani zákonom ustanovené povinosti na zabezpečenie vyhláseného referenda .... preto nemôže byť účastníkom sporu o výklad ústavného zákona v zmysle čl. 128 ústavy, pretože nemá ústavnú právomoc vzťahujúcu sa k čl. 93, odsek 2 a čl. 95 ústavy.... Preto Vláda SR nie je vecne legitimovaným subjektom v konaní podľa čl. 128 Ústavy SR o výklad čl. 93 Ústavy SR a nemôže vyvolať ústavne relevantný spor o výklad ústavných zákonov.“

Keď ďalej skúmame podľa Ústavy SR, čl. 130 aj v článkoch o referende (93 – 100), prípadne aj v zákone o spôsobe vykonania referenda, predsa len nachádzame jediný orgán, ktorý sa aj podieľa na vykonaní referenda: Národnú radu Slovenskej republiky. Lebo, podľa čl. 98, odsek 2 „Návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada SR rovnako ako zákon.“

A podľa uznesenia ÚS SR č. 26 z r. 1997 v prípade sporu Národnej rady s prezidentom postačuje, aby podnet podalo ktorýchkoľvek najmenej 30 poslancov.

kn

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.