Choď na obsah Choď na menu
 


Ad: Ani jeden z krajských primátorov nevie názov miestnej volebnej komisie, ktorú zvoláva

28. 11. 2010

Dnes o 10:30 som poslal viacerým členom Ústrednej volebnej komisie tento návrh:

 

Ing. Karol Nagy, Kukučínova 12, 974 01 Banská Bystrica, karolnagy77@gmail.com

 

 

 

Ústredná volebná komisia

Pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 

 

Vec: Žiadosť o informáciu verejnosti

 

 

 

Dolepodpísaný Ing. Karol Nagy, si Vás dovoľujem požiadať o prejednanie a následné informovanie, najmä obvodných úradov a médií o nesprávnom používaní názvov „miestnych volebných komisií“ vo väčšine miest Slovenska.

 

Zo Zákona č. 346/1990, v znení noviel, najmä zákona č. 233/1998 jednoznačne vyplýva, že miestne komisie sú zriaďované, ako v obciach, tak aj v mestách. Už v prvom odseku je uvedené, že miestne komisie sa vytvárajú ako pri voľbách do obecného zastupiteľstva, tak aj do mestského zastupiteľstva.

 

Zákonom č. 233/1998 bol vsunutý do Zákona 346/1990 ô 14a. Ním boli ustanovené, resp. z dovtedajších mestských komisií boli tieto redukované len na dve mestá. Odvtedy máme len dve mestské volebné komisie – v Bratislave a v Košiciach!

 

Na tom nemôže nič meniť ani skutočnosť, že v § 11, odsek 1 si zachoval pôvodný zmysel, kedy boli mestské volebné komise vo všetkých mestách a miestne volebné komisie v ostatných obciach. Naviac, aj konštatovanie tohto odseku „V okresoch riadia voľby obvodné volebné komisie“ je nesprávne, zastaralé, lebo obvodov je teraz 52 a okresov 79 , mnohé obvody zahŕňajú územie viaceré okresov a naproti tomu, okres Nové Zámky je rozdelený na dva obvody. § 11, odsek 1 je však len úvodom Štvrtej časti zákona Volebné orgány, ktorý žiaľ zákonodarci zabudli priispôsobiť § 14 a § 14a, ako aj zmenám v usporiadaní štátnej správy. Podľa môjho názoru, ani tento rozpor nikoho neoprávňuje, aby používal pre miestne volebné komisie v mestách ako alternatívny názov mestská volebná komisia alebo sa držal len tohto nesprávneho pomenovania.

 

Žiaľ, krátkym prieskumom vo vyhľadávači Google zisťujeme, že ani jediné z krajských miest nepoužilo ani raz správnu terminológiu vyplývajúcu zo zákona. Z ostatných miest používajú častejšie správne pomenovanie ako nesprávne len tieto mestá (V chaose, či bezradnosti sa uchyľujú niektoré mestá aj k pomenovaniam ako napr. „miestna – mestská volebná komisia v Revúcej a pod.)

 

Bardejov: 1 460 správnych pomenovaní, žiadne nesprávne

Trebišov: 5 správnych pomenovaní, žiadne nesprávne, ďalej: schematicky: 5/0

Hriňová: 3/0

Stará Turá: 2/0

Lučenec: 6 540/1

Martin: 342/5

Dolný Kubín: 3/3

Sereď: 3/3

 

Žiadam Vás, aby ste vydali príkladne takéto uznesenie:

 

„Správne pomenovanie volebných komisií v zmysle § 14 je aj pre mestá „Miestna volebná komisia“. V SR sa vytvárajú len dve mestské volebné komisie a to v mestách Bratislava a Košice.“

 

S pozdravom, 28. novembra 2010

Karol Nagy

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.